Agencja Ubezpieczeniowa Mazgajscy

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Waldemar
Nazwisko - Mazgajski
Adres e-mail - mazgajski.ubezpieczenia@o2.pl
Telefon - 509 509 593
Strona internetowa - www.mazgajscy.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Firma zajmuje się zawieraniem umów ubezpieczeń z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami od 1994 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi