BANK SPÓŁDZIELCZY w Skierniewicach Oddział w Puszczy Mariańskiej

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Telefon - 46 831-84-10
Strona internetowa - www.bsskierniewice.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 10:00 – 17:45
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Bankomat 24h

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi