DOM NOCLEGOWY ALTER EGO

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Krzysztof
Nazwisko - Wróblewski
Telefon - 501-681-061
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

DOM NOCLEGOWY ALTER EGO
Krzysztof Wróblewski
Budy Zaklasztorne, ul. Mazowiecka 64a
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 501-681-061

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi