„GAJM” ANDRZEJ DOMAGAŁA

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Andrzej
Nazwisko - Domagała
Adres e-mail - sklep@gajm.pl
Telefon - 606-662-303
Strona internetowa - www.gajm.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

„Gajm” Andrzej Domagała

Wygoda ul. Woskowa 28

96-33- Puszcza Mariańska

tel.: 606-662-303

e-mail: sklep@gajm.pl

www.gajm.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi