GAJÓWKA „PROCHOWY MŁYNEK”

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Dariusz
Nazwisko - Łuczak
Adres e-mail - info@gajowka.org.pl
Telefon - 501-413-606
Strona internetowa - www.gajowka.org.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

GAJÓWKA „PROCHOWY MŁYNEK”
Dariusz Łuczak
Bartniki, ul. Miedniewicka 8
96-332 Radziwiłłów
tel.: 501-413-606
e-mail: info@gajowka.org.pl
www.gajowka.org.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi