NADLEŚNICTWO RADZIWIŁŁÓW

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Adres e-mail - radziwillow@lodz.lasy.gov.pl
Telefon - 46 831-01-10
Strona internetowa - www.radziwillow.lodz.lasy.gov.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

edukacja ekologiczna, przyrodnicza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi