OŚRODEK TURYSTYKI KAJAKOWEJ „SOSENKA”

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Adres e-mail - info@sosenka-kajaki.pl
Telefon - 509-293-401
Strona internetowa - www.sosenka-kajaki.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

OŚRODEK TURYSTYKI KAJAKOWEJ „SOSENKA”
Ruda 30
96-100 Skierniewice
tel.: 509-293-401
email: info@sosenka-kajaki.pl
www.sosenka-kajaki.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi