P.H.U BUD-KAR

 Dane szczegółowe:

Imię - Paweł
Nazwisko - Cichocki
Adres e-mail - cichy_rwk23@onet.pl
Telefon - 602660126
  • Opis punktu

SKUP ZŁOMU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi