PHU „ROLMAT” Sp.j.

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Nazwisko - Matyjasek, Wójciccy
Telefon - 46 831-83-48
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Sprzedaż: nawozy oraz środki produkcji rolnej, środki ochrony roślin, pasze i koncentraty dla zwierząt, materiały budowlane, opał: węgiel, maił, eco groszek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi