PIASKOWANIE

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Józef
Nazwisko - Bargłowski
Adres e-mail - piaskmet@interia.pl
Telefon - 695 301 530, 691 225 788
Strona internetowa - www.piaskmet.webd.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Czyszczenie powierzchni metalowych, aluminiowych, drewnianych, ceglanych, kamiennych, matowanie szkła, plexi

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi