SALA WESELNA W WILCZYNKU

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Adres e-mail - salaweselnawilczynek@gmail.com
Telefon - 509-286-821
Strona internetowa - www.salaweselnawilczynek.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Sala weselna, imprezy, obsługa imprez

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi