Selcar Kupno-Sprzedaż Samochodów

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Rafał
Nazwisko - Goliński
Adres e-mail - kontakt@selcar.pl
Telefon - 789101102
Strona internetowa - www.selcar.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

skup samochodów, sprzedaż aut

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi