Szkoła Języków Obcych LOGOS, Biuro Tłumaczeń

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Igor
Nazwisko - Pańkow
Adres e-mail - ipank@interia.pl
Telefon - 693 544 331
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Kursy, tłumaczenia, zajęcia indywidualne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi