Tradycyjne Gospodarstwo Rolne – Wioletta i Dariusz Marcinowscy

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Dariusz i Wioletta
Nazwisko - Marcinowscy
Telefon - 693 148 729, 693 148 728
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Produkty Tradycyjne wpisane na Listę Ministerstwa Rolnictwa:
1. Makaron Radziwiłłowski
2. Jaja z Radziwiłłowa
3. Likier Radziwiłłowski
4. Chleb Razowy Radziwiłłowski
5. Masło Klarowane
6. Pasta Rybna z Radziwiłłowa
7. Śledź z Radziwiłłowa
8. Smalec ze Śledzia
9. Kapłon z Radziwiłłowa
10. Pularda z Radziwiłłowa
11. Rosół Dworski z Radziwiłłowa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi