Usługi Geodezyjne GEOCER Jacek Obłękowski

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Jacek
Nazwisko - Obłękowski
Adres e-mail - link2jack@gmail.com
Telefon - 692801190
Strona internetowa - www.geocer.pl
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Geodeta, Geodezja, Usługi Geodezyjne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi