Usługi Przewozowo-Turystyczne Ryszard Modrzejewski

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Ryszard
Nazwisko - Modrzejewski
Adres e-mail - modrzejewski_team@op.pl
Telefon - 507-500-100
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

Wynajem Autokarów Turystycznych

*przewozy krajowe i zagraniczne
*zimowiska
*kolonie
*pielgrzymki
*wyjazdy okolicznościowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi