Zaczarowane Miejsce – Zagroda Edukacyjna

 Dane szczegółowe:

Adres - Polska
Imię - Anna
Nazwisko - Litwin
Adres e-mail - zaczarowane.m@wp.pl
Telefon - 500 258 083
Strona internetowa - https://www.facebook.com/pages/Zaczarowane-Miejsce/390054324391482?pnref=lhc
  • Opis punktu
  • Pokaż na mapie

rekreacja, edukacja, rozrywka, Nordic Walking

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Serwis internetowy, opracowany przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007–2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi